Fokker Consultancy
Fokker Consultancy

Fokker Consultancy: ICT met de focus op de klant

Gaat uw ICT een eigen weg? Is de business-alignment van uw ICT een 'uitdaging'? Is uw ICT eigenlijk toe aan een nieuwe focus, een nieuw denkraam? Kan het wel een duwtje gebruiken in de richting van klantvriendelijkheid, effectiviteit, efficiency? Of naar méér commitment aan de doelstellingen van uw bedrijf of instelling? Hebt u behoefte aan betrouwbaarheid in afgesproken service-levels? Aan daadkracht en flexibiliteit?

Dan heeft Fokker Consultancy u 25 jaar ervaring te bieden. En een track-record op het gebied in het (her-)inrichten van ICT-organisaties.

Wij weten dat een goede, scherpe analyse nodig is om uw problemen in kaart te brengen. Wij weten dat goed ingerichte processen van groot belang zijn. Maar wij weten ook dat een analyse of een proces alléén niets oplost.

Samen met u formuleert Fokker Consultancy de voor uw ICT noodzakelijke focus en visie. Wij leveren u de cruciale expertise om de bijbehorende omslag voor te bereiden. Zowel in de organisatie en werkwijze, als in het denken van betrokken personen. Wij coachen uw ICT-managers en medewerkers. Organisaties worden niet op papier gemaakt, maar door mensen. Fokker Consultancy bewijst haar toegevoegde waarde door haar actieve en mensgerichte rol bij de realisatie.

Zo veranderen wij uw ICT van een zorgenkind naar een kans, van een blok aan het been naar een unique selling point.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Herman Fokker.

Fokker Consultancy
T +31 (0)78 6 207 210
M  mailadres
>  adresgegevens